15:40 07/09/2018
Cỡ chữ

Báo cáo​ của UBND tỉnh cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế đều có mức tăng trưởng khá.

Các chỉ tiêu kinh tế đạt khá như: Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm ước đạt 76.988 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì tăng 7,7%. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 64.189,4 tỷ đồng, tăng 23,8%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 9.684 tỷ đồng, tăng 1,4% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.115 tỷ đồng, tăng 41,5%.

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tăng mạnh trong những tháng đầu năm, ước sản lượng thuỷ sản đạt 165.260,2 tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 161.062,9 tấn, tăng 8,5% và sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 4.197,3 tấn, tăng5%.

Ngoài ra, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng ước đạt 33.638 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch xuất khẩu tăng khá, lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 348,8 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 77,5% kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có vốn trong nước tăng 32,2%. 

Công tác thu ngân sách tỉnh ta rất tốt trong những tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 12.500 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 85,6% dự toánnăm; trong đó, thu nội địa đạt 10.950 tỷ đồng, tăng 24,1% và đạt 78,3% dự toán năm, thu hoạt động xuất nhập khẩu 1.591 tỷ đồng, tăng 192% và đạt 237,4% dự toán năm (vượt dự toán). Tổng chi ngân sách 8 tháng khoảng 6.876 tỷ đồng.

Công tác thu hút đầu tư được tỉnh quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài (FDI, tính đến hết tháng 8, đã cấp mới 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 11,45 triệu USD; lũy kế đến nay, có 54 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.466 triệu USD. Trong đó, có 28 dự án hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh, 16 dự án đang triển khai các hoạt động đầu tư. Riêng đầu tư trong nước, từ đầu năm đến tháng 8/2018, có 69 dự án với tổng vốn đăng ký là 6.740,5 tỷ đồng.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế, tỉnh đã tăng cường công tác kiểm soát việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm; giám sát chặt chẽ hoạt động của các nhà máy có xả thải ra môi trường. Đẩy mạnh cấp quyền khai thác khoáng sản thông qua đấu giá đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản.

(http://www.quangngai.gov.vn/)

Đánh giá
Đánh giá của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản
Họ và tên
(*)
Thư điện tử
(*)
Tiêu đề
Nội dung
(*)
Cùng chuyên mục
Tin đọc nhiều
31.396 lượt xem - 07.03.2012 : 16:37p
26.596 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p
16.762 lượt xem - 30.11.2012 : 10:31p
16.249 lượt xem - 20.03.2012 : 15:26p
16.134 lượt xem - 27.09.2013 : 9:14p
16.048 lượt xem - 25.03.2015 : 16:16p