16:32 07/03/2012
Bình Định là tỉnh thuộc vùng văn hóa Nam Trung bộ và là một trong bảy tỉnh thuộc Vùng duyên hải miền Trung. Cùng với Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, Bình Định là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ và giao dịch quốc tế của cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên.