07/03/2012
16:37 07/03/2012

Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Bình Định tăng bình quân 10,7%/năm. Trong đó các ngành thuộc khu vực công nghiệp - xây dựng 15,2%, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 7,1% và dịch vụ tăng 11,2%. GDP bình quân/người tăng từ 219,7 USD năm 2000 lên 401 USD năm 2005 và 901 USD vào năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2000 có cơ cấu ...

Thời tiết
Tin mới
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều
17.740 lượt xem - 07.03.2012 : 16:37p