07/03/2012
16:35 07/03/2012

Bình Định có một mạch nguồn văn hóa rất xa xưa từ nền văn hóa Sa Huỳnh - Truông Xe. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa Bình Định vừa lan tỏa, vừa tiếp nhận những giá trị của nền văn hóa khác để bồi đắp, làm phong phú cho mình.

Thời tiết
Tin mới
Các tin đã đưa ngày:
Tin đọc nhiều
25.589 lượt xem - 07.03.2012 : 16:35p